BEA
Business Education Alliance
|
+38 (095) 310-17-82
ГоловнаТренериІрина Дмитренко

Ірина Дмитренко

 

 • Науково-педагогічний стаж складає 29 років.
 • Доктор економічних наук, доцент (бухгалтерський облік, аналіз та аудит).
 • З жовтня 2018 р. Працює в Національній академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ), професор Національного центру обліку та аудиту.

ПРОФЕСІЙНІ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 • З 1998 року – сертифікований аудитор (АПУ).
 • З 2002 року – викладач програм обов’язкового підвищення кваліфікації аудиторів України.
 • З 2008 року – тренер-консультант з курсу «Аудит» за Програмою міжнародної сертифікації бухгалтерів CIPA.
 • З 2009 року – акредитований бізнес-тренер з курсу «Внутрішній аудит» за Європейською програмою IFA (The Institute of Financial Accauntаnts – Інституту фінансових бухгалтерів, Велика Британія) Бізнес Освітнього Альянсу (Business Education Alliance, м. Київ).
 • З 2017 року – учасник групи із розробки ситуаційних завдань для проведення другого етапу кваліфікаційного іспиту на отримання сертифікату аудитора України.
 • З 2018 року – викладач програми підготовки до складання другого етапу кваліфікаційного іспиту на отримання сертифікату аудитора України.

ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИКЛАДАЄ:

 • Аудит корпоративних систем;
 • Аудит і підтвердження звітності (F8 – АССА);
 • Внутрішній аудит (IFA);
 • Професійна етика бухгалтерів (IFA);
 • Внутрішньофірмові стандарти аудиту;
 • Консолідація фінансової звітності;
 • МСФЗ.

Має 154 публікації (у тому числі 6 монографій, 6 навчальних посібників, 46 статей у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, зокрема 9 статей у фахових виданнях, цитованих у міжнародних наукометричних базах).