BEA
Business Education Alliance
|
+38 (095) 310-17-82
ГоловнаСертифікаціїСертифікація AICPA

Сертифікація AICPA

Компанія «Бізнес освітній альянс» спільно з компанією BDO в Україні підписала угоду про співпрацю з Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA), головною метою якої – поглиблення знань та впровадження найкращих світових практик у щоденну роботу.

Угодою про співпрацю передбачено надання доступу до онлайн навчальних курсів та  програм сертифікації AICPA на особливих умовах.
Ознайомитися з навчальними курсами і програмами сертифікації можна нижче.

Чи є ваші навички з бухгалтерського обліку актуальними та чи відповідають вони стандартам галузі? Будьте повністю впевнені в них завдяки всеосяжному дводенному курсу, що оновить ваші знання стосовно останніх стандартів в галузі обліку, аудиту, підготовки звітності та її аналізу. Цей курс охоплює важливі зміни в галузі, такі як визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, і містить у собі практичні додатки для кожного із них, які допоможуть вам зрозуміти та застосувати ці стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з промовами експертів-доповідачів, які виступають від Ради приватних компаній, Deloitte & Touche та колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team. При наявних темпах змін у сучасному регуляторному середовищі, важливо мати доступ до надійного джерела інформації, яке дозволить вам дізнатися нові відомості про ключові зміни в галузі. Цей курс надає інформацію, необхідну для оновлення ваших знань та навичок у практичній діяльності.

 • Використовуйте нещодавно видані рекомендації, стандарти та рішення FASB, PCAOB, ASB та ARSC.
 • Дізнайтеся про різноманітні оновлення проектів стандартів, підготовлених установами, які встановлюють стандарти.

Призначений для супроводу нового персоналу: маючи практичне застосування, цей навчальний план являє собою основу концептуальних знань, на якій будується майбутнє навчання. Курси в цьому навчальному плані забезпечують основу знань, які формують практику успішного аудитора та члена компанії.

Цей навчальний план вводить поняття аудиту з точки зору компанії, охоплює основні концепції, які співробітники повинні розуміти на початкових стадіях своєї кар’єри, включно із динамікою відносин всередині компанії та відносинами з клієнтами. Завдяки цим знанням та практичному навчанню, що надаються в курсі «Новий персонал: практичне застосування», аудиторський персонал, що працює перший рік, буде мати навички, необхідні йому для досягнення успіху.

 • Дізнайтеся про мету аудиту.
 • Дізнайтеся про етапи проведення аудиту та різні типи процедур, які виконуються на кожному етапі.
 • Дізнайтеся про функції загальноприйнятих робочих документів, включно із пробним балансом, провідними листами та фінансовими звітами.
 • Визначте ключові концепції та методи міжособистісної поведінки та комунікації.
 • Пригадайте основи моделі аудиторського ризику, включно із твердженням.
 • Визначте мету та значення аудиторської документації, а також основні принципи та їхнє застосування.

Розроблений для супроводу курсу «Новий персонал: основні концепції», цей навчальний план зосереджений на навичках та знаннях, необхідних для виконання обов’язків, які зазвичай доручають аудиторському персоналу, що працює свій перший рік. Одночасно із розумінням, яке пов’язане із процесом аудиту, цей навчальний план надає практичне навчання щодо:

 • внутрішнього контролю;
 • основних перевірок;
 • статей фінансових звітів;
 • розгляду шахрайських практик;
 • аналітичних процедур та багато іншого.

Забезпечте собі або вашому персоналу міцний концептуальний фундамент і практичні навички, які дозволять йому бути успішним, як протягом виконання перших кількох завдань, так і протягом всієї кар’єри, завдяки цьому комплексному навчальному плану.

 • Пригадайте основи внутрішнього контролю, включно із використанням роботи інших працівників.
 • Визначте основні побоювання щодо визначення шахрайства в межах аудиту GAAS.
 • Пригадайте мету та порядок, що стосуються аналітичних процедур та їхнього використання при проведенні аудиту.

Визначте аудиторські процедури, які зазвичай виконуються новими співробітниками у наступних сферах, та узгодьте їх із вказаними цілями аудиту та відповідними твердженнями:

 • Грошові кошти та їхні еквіваленти
 • Дебіторська заборгованість
 • Інвентаризація
 • Передоплата та інші короткострокові активи
 • Основні кошти
 • Кредиторська заборгованість
 • Заборгованість

Рівень 3 цього навчального плану «Основи аудиторського персоналу», що складається з чотирьох частин, дозволяє розвинути нові навички у співробітників з 2-3-річним стажем роботи. Цей навчальний план допоможе вашій компанії досягти успіху у сфері аудиту за допомогою стандартизації знань та процесів серед вашого персоналу та шляхом надання технічних навичок та концептуальних знань, що дозволить вашій аудиторській практиці відповідати найвищим стандартам якості аудиту. Цей рівень забезпечує надання інформації та опанування найкращими практиками, що зосереджуються на дедалі глибших питаннях аудиту. Від таких широких концепцій, як суттєвість та аудиторський ризик, за допомогою обговорення на основі додатків щодо таких тем, як умовні зобов’язання, інвестиції, нематеріальні активи та гудвіл, до аналізу робочих документів та узагальнення аудиту, цей навчальний план забезпечує всебічне охоплення, необхідне для створення добре підготовленого аудиторського персоналу. Крім того, у цьому модулі розглядаються багато аспектів контролю, що містять у собі докази, перевірки, дотримання термінів, виявлення прогалин, оцінку недоліків та основні процедури, зокрема, розробку, подальші дії та перевірку подробиць.

 • Визначте та виконуйте основні обов’язки відповідального аудитора, зокрема, у тому, що стосується суттєвості, оцінки ризиків та стратегії аудиту.
 • Перевірте елементи контролю, зокрема, збір доказів ефективності, оцінку недоліків та комунікацію виявлених порушень.
 • Розробіть та виконайте основні процедури, включно з суттєвими аналітичними процедурами та перевірками подробиць.

Розроблений спеціально для старших аудиторів, цей курс 4-го рівня надає інформацію та найкращі практики, що стосуються поглиблених тем аудиту. Охоплюючи такі широкі концепції, як оцінка ризиків та обговорення питань, виходячи з додатків, зокрема оцінку прибутку та оцінку справедливої вартості, цей навчальний план забезпечує всебічне охоплення тем, необхідних для професіонального аудитора. Крім того, у цьому модулі розглядаються багато аспектів внутрішнього контролю, а також інші складні теми, зокрема пенсії, капітал, податки на прибуток і оренду, а також використання сервісної організації. Окрім того, цей курс дає рекомендації щодо завершення аудита, включно із остаточним оформленням аудиторської документації та звітності аудитора.

 • Застосовуйте ключові навички, пов’язані з залученням та наглядом.
 • Застосовуйте процедури, необхідні для дедалі більш складної аудиторської та бухгалтерської сфери.
 • Визначайте методи аналізу належної фінансової звітності, включаючи підготовку фінансових звітів.
 • Визначайте компоненти звіту аудитора та обставини, за яких буде внесено зміни.

Іти в ногу зі швидкими темпами змін у галузі бухгалтерського обліку та аудиту — це складно, але критично важливо. Цей комплексний курс CPE охоплює відповідні рішення, проекти стандартів та нещодавно видані стандарти FASB, PCAOB та ASB, а також вимоги, що впливають на сфери бухгалтерського обліку, аудиту та підготовку звітності. Цей курс охоплює відомості про важливі зміни в галузі, такі як: визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, — та включає в себе практичні додатки для кожного, які допоможуть зрозуміти та застосувати стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з промовами експертів-доповідачів від Ради приватних компаній, Deloitte & Touche та колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team.

 • Засвойте останні стандарти та рекомендації FASB.
 • Оцініть вплив нещодавно опублікованих стандартів аудиту, стандартів атестації та стандартів на послуги з бухгалтерського обліку та оцінки.
 • Ознайомтеся з проектами стандартів та іншими проектами у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу.

Метою цього курсу CPE є допомога аудиторам у використанні підходу, що базується на оцінці ризику, а також оцінках методів контролю у межах їхніх зобов’язань з метою поліпшення якості аудиту. Аудитори продовжують боротися за ефективне дотримання Стандартів оцінки ризиків. Загальні недоліки містять в собі надмірну залежність від контрольних списків та недостатню документацію щодо оцінки аудиторських ризиків, зокрема, зв’язок аудиторських ризиків із внутрішнім контролем над фінансовою звітністю. Група з рецензування AICPA досі спостерігає присутність в аудиті поширених недоліків, які стосуються зазначених питань.

 • Пригадайте ключові поняття у стандартах оцінки ризиком, включно із різними вимогами щодо оцінки внутрішнього контролю.
 • Дізнайтеся про поширені проблеми у виконанні та їхнє розв’язання.

Метою цього курсу CPE є навчання аудиторів щодо використання підходу, що ґрунтується на оцінці ризиків, у межах їхніх завдань, з метою покращення якості аудиту. Аудитори продовжують боротися за ефективне дотримання Стандартів оцінки ризиків. Поширені недоліки містять у собі надмірну залежність від контрольних списків та недостатню документацію щодо оцінки ризиків аудиту, включно із зв’язком процедур аудиту з ризиками, які вони повинні вирішувати. Група з рецензуванню AICPA досі спостерігає присутність в аудиті поширених недоліків, що стосуються оцінки ризику.

 • Пригадайте ключові поняття в стандартах оцінки ризиків, включно із різноманітними вимогами.
 • Дізнайтесь, як впровадити стандарти на практиці.

Кібер-загрози мають різні форми, масштаби, складність, і вони постійно еволюціонують. Кібер-загрози завдають компаніям великих фінансових втрат і серйозної шкоди. Організаціям важливо визначити вихідні дані для виявлення важливих компонентів, які мають бути у складі будь-якого метода управління ризиком кібербезпеки. У цьому курсі CPE ви дізнаєтесь, як бути обізнаним щодо останніх тенденцій у сфері кібербезпеки, керувати ризиками та забезпечувати клієнтам надійну програму управління ризиками для захисту їхньої організації. Кібербезпека надає компанії потенційні можливості поліпшувати рівень обслуговування своїх клієнтів. Як тільки в курсі «Основи програми управління ризиками кібербезпеки» будуть визначені вихідні дані, компанії зможуть застосувати ці навички для себе та провести оцінку готовності для своїх клієнтів, надаючи консалтингові послуги або консультації.

 • Ризики кібербезпеки для підприємств та компаній
 • Різні системи контролю кібербезпеки (наприклад, NIST, ISO, TSC та ін.)
 • Елементи управління ризиком кібербезпеки, засоби внутрішнього контролю та інші заходи з управління ризиками

Кібербезпека надає компанії потенційні можливості поліпшення обслуговування своїх клієнтів. Кібер-загрози мають різні форми, масштаби, складність, і вони постійно еволюціонують. Кібер-атаки завдають компаніям великих фінансових втрат і серйозної шкоди. Таким чином, організаціям важливо визначити вихідні дані для виявлення важливих компонентів, які мають бути у складі будь-якого метода управління ризиком кібербезпеки. У цьому курсі CPE ви дізнаєтесь, як бути обізнаним щодо останніх тенденцій у сфері кібербезпеки, керувати ризиками та забезпечувати вашим клієнтам надійну програму управління ризиками для захисту їхньої організації. Як тільки будуть визначені вихідні дані, компанії можуть застосовувати ці навички в себе та проводити оцінку готовності для своїх клієнтів, надаючи консалтингові послуги або консультації.

 • Застосовуйте знання ефективної програми управління ризиком кібербезпеки для аналізу програми клієнта та проведення оцінки готовності.
 • Розрізняйте різні схеми (наприклад, NIST, ISO, TSC та/або комбіновані) і застосовуйте те, що найбільш підходить, а також дізнавайтеся, коли/як його використовувати.
 • Застосовуйте тести для засобів контролю кібербезпеки, наявних у клієнтів, та інші заходи з управління ризиками на основі встановлених схем.
 • Готуйте рекомендації для клієнта щодо вдосконалень на основі процедур підготовки/оцінки.
 • Зрозумійте можливості та ризики в обслуговуванні клієнтів при наданні консультаційних послуг у сфері кібербезпеки.

Необхідний для CPA у бізнесі та промисловості, а також для всіх інших, хто бажає бути обізнаним щодо останніх вимог FASB, цей курс CPE містить теми фінансової звітності та звітності GAAP, а також огляд нещодавно опублікованих та прийнятих рішень FASB. Цей курс, що застосовується до широкого кола CPA, також містить детальне обговорення обраних тем  FASB ASC, які нещодавно були змінені або вважаються найбільш релевантними для осіб, зайнятих у бізнесі та промисловості.

 • Визначте останні остаточні інструкції FASB.
 • Застосовуйте обрані форми звітності та обліку FASB.
 • Визначте поточні проекти FASB.

Згідно із загальноприйнятими стандартами аудиту (GAAS) всі аудитори зобов’язані протягом аудиту дотримуватися підходу, що базується на оцінці ризику. Розгляд внутрішнього контролю є основним чинником оцінки ризиків та визначення загального підходу до аудиту. У цьому курсі CPE дізнайтеся про вимоги до аудиту фінансової звітності для розуміння системи внутрішнього контролю, оцінки їхньої структури та впровадження, а також проведення оцінки недоліків внутрішнього контролю та повідомлення про них.

 • Пригадайте професійні вимоги, що стосуються міркувань щодо внутрішнього контролю в аудиті фінансової звітності, зокрема їхній зв’язок з оцінкою ризиків.
 • Дізнайтеся, як дотримуватися вимог на практиці.

Цей курс CPE, орієнтований на практиків, які надають послуги з бухгалтерському обліку та аудиту для малого бізнесу, надасть вам нову інформацію щодо обліку, аудиту, підготовки звітності та оновлених стандартів, а також інших професійних вимог, що впливають на малі підприємства та на аудиторів, які ними займаються. Матеріали містять практичне застосування тем, які допоможуть вам зрозуміти стандарти та застосовувати їх до реальних життєвих ситуацій. Враховуючи швидкість змін у сьогоднішньому регуляторному середовищі, ви повинні володіти найактуальнішою інформацією стосовно тем, що впливають на професію. Ваші клієнти розраховують на вас!

 • Зрозумійте та застосовуйте нещодавно видані стандарти та рекомендації FASB.
 • Оцініть вплив нещодавно виданих аудиторських стандартів, стандартів атестації та стандартів на послуги з бухгалтерського обліку та перевірок малого бізнесу.
 • Ознайомтеся з проектами стандартів та іншими проектами в галузі бухгалтерського обліку, аудиту, підготовки звітності, а також аналізу.

Чи знаєте ви, як зміниться фінансова звітність неприбуткових організацій внаслідок проекту фінансової звітності FASB? Чи знаєте ви, чим відрізняються бухгалтерський облік та фінансова звітність неприбуткових організацій? Уникайте плутанини та забезпечуйте фінансовий аналіз, який буде зрозумілий для ваших кінцевих користувачів. Завдяки поєднанню практичних вимог та тематичних досліджень, цей курс дає уявлення про те, чим відрізняються неприбуткові організації. Крім цього, ви отримаєте рекомендації щодо ASU 2016-14, який матиме серйозний вплив на фінансову звітність неприбуткових організацій, що дозволить вам ефективно та дієво долати перешкоди.

 • Визначте вплив проекту FASB з фінансової звітності неприбуткових організацій.
 • Визначте унікальні аспекти середовища неприбуткових організацій.
 • Застосовуйте унікальні вимоги щодо обліку та звітності неприбуткових організацій.
 • Пригадайте засоби здійснення більш ефективного аудиту неприбуткових організацій завдяки вашим поліпшеним знанням вимог щодо обліку та звітності  неприбуткових організацій.

Виконайте вимоги до CPE та Yellow Book, оновлюючи ваші знання щодо обліку та аудиту державних та неприбуткових організацій. Цей всеосяжний інтерактивний курс поліпшить ваші навички до рівня стандартів галузі щодо останніх оновлень у GASB, OMB, AICPA та Yellow Book. Цей курс містить останні випуски стандартів GASB щодо пенсій та OPEB, інтерактивні тематичні дослідження, які допоможуть вам зрозуміти проекти стандартів FASB та особливості розрахунків пенсійних витрат, а також ексклюзивний відеоролик з промовами експертів-доповідачів від Ради приватних компаній (Private Company Council), Deloitte & Touche і групи AICPA зі стандартів аудиту.

 • Впроваджуйте найновіші вимоги GASB та FASB для державних та неприбуткових організацій.
 • Застосовуйте останні розробки у вимогах OMB та Yellow Book.
 • Стежте за останніми подіями в AICPA.

У цьому курсі CPE розглядаються найкращі практики провідних контролерів та фінансових директорів. Продемонструйте свої вдосконалені навички, які додають цінності та сприяють успіху організації. Ви дізнаєтеся про 10 специфічних навичок, що необхідні кожному фінансовому директору або контролеру для того, щоб бути успішним, і ви раптом осягнете, що маєте більше сили та впливу, ніж ви могли собі уявити. Продемонструйте керівництву підприємства, що ви є важливою ланкою в рентабельності їхньої компанії.

 • Визначте 10 критично важливих навичок, які додадуть цінності вашій компанії та підштовхнуть вашу кар’єру вгору.
 • Узгодьте свої особисті цілі із місією організації та вдосконалюйте свої навички в п’яти основних сферах, необхідних для успіху.
 • Дізнайтесь, як стати міцним чинником для позитивних змін, а також захисником та інструктором для вашого колективу.
 • Станьте таким лідером, яким вас хоче бачити компанія.

У сьогоднішньому економічному та конкурентному середовищі ви повинні відігравати активну роль, щоб налаштувати вашу організацію на досягнення успіху. Поміркуйте про ці та інші подібні питання. Як пережила ваша організація останню рецесію? Чи ви та ваш фінансовий відділ досі виконуєте завдання так само, як це було кілька років тому? Чи знаєте ви про новітні тенденції у злитті та поглинанні? Створений автором-експертом, цей курс CPE підготує вас, як фінансового фахівця, до того, щоб ви добре орієнтувалися у своїх основних технічних навичках, а також у нестандартних навичках, і це дозволить вам зробити наступне:

Швидко перетворювати дані в корисну інформацію.

Прискорити процес прийняття рішень.

Застосувати ефективні гарантії.

Забезпечити потік кваліфікованих фахівців.

Максимізувати фінансові доходи та багато іншого.

 

Крім того, цей курс пропонує практичні рекомендації щодо створення та підтримки інноваційного середовища,  найму та утримання потрібних фахівців та познайомить із тенденціями у злитті та поглинанні.

 • Визначте важливі бізнес-тренди та засоби додавання цінності вашій організації.
 • Визначте, як організувати фінансову функцію таким чином, щоб відповідати поточним та майбутнім обов’язкам.
 • Визначте способи поліпшення вашої здатності наймати, керувати та утримувати кваліфікованих фахівців.
 • Аналізуйте поточне економічне та конкурентне середовище.
 • Застосовуйте результати аналізу заради поліпшення процесу прийняття рішень в організації.

Станьте фахівцем, який здатен миттєво додати цінності до підсумкових результатів організації. Цей практичний курс CPE надає вам перевірені методи, щоб закрити ті прогалини в отриманні прибутку, про які найчастіше забувають. Дізнайтеся про конкретні стратегії зниження витрат, підвищення продуктивності, встановлення прозорості та більш ефективної організації. Дізнайтеся про різні методи і про те, як легко їх можна застосувати.

 • Визначте важливі бізнес-тренди та засоби додавання цінності вашій організації.
 • Визначте, як організувати фінансову функцію таким чином, щоб відповідати поточним та майбутнім обов’язкам.
 • Визначте способи поліпшення вашої здатності наймати, керувати та утримувати кваліфікованих фахівців.
 • Аналізуйте поточне економічне та конкурентне середовище.
 • Застосовуйте результати аналізу заради поліпшення процесу прийняття рішень в організації.

Посилити свої здібності в якості контролера і допомогти вашому керівництву зрозуміти поточні економічні проблеми з огляду на останні тенденції в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, людських ресурсів, управління коштами та бізнес-систем. У  цьому курсі ви будете обговорювати передові теми в управлінському обліку та фінанси протягом занять, які містять чимало корисних порад та практичних настанов, які можна застосувати негайно.

 • Визначте економічні показники, які можуть допомогти у плануванні курсу розвитку вашої організації.
 • Визначте поточні проблеми, що впливають на фінансову стабільність вашої організації.
 • Розрізняйте основні тенденції у бухгалтерському обліку, корпоративних фінансах, людських ресурсах, управлінні коштами та бізнес-системах.
 • Визначте зв’язок між великими об’ємами даних  «big data» та інтелектуальною аналітикою.
 • Використовуйте нові інструменти для бізнес-планування, прогнозування, складання бюджету та звітування.
 • Дізнайтеся про основні проблеми, що стоять перед керівниками компаній.

Аналітика — це нова сила, що просуває бізнес вперед. Було створене інструменти для вимірювання впливу програм та рентабельності інвестицій, візуалізації даних та бізнес-процесів, для розкриття зв’язку між основними показниками ефективності; у багатьох з них використовується безпрецедентний обсяг даних, що зараз надходить до організацій. У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся про передові теми в галузі аналітики та фінансів, а також отримаєте корисні поради та практичні настанови, які можна застосувати негайно.

 • Дізнайтеся про основні тенденції прогнозної аналітики, оптимізації, співвідношення показників та великих об’ємів даних «big data».
 • Інтерпретуйте та керуйте новими тенденціями в методах аналітики, що впливають на вашу організацію.
 • Використовуйте нові інструменти для аналізу даних.
 • Критично оцінюйте аналітичні звіти та надавайте консультації особам, які приймають рішення.

Посилити свої здібності в якості контролера і допомогти вашому керівництву зрозуміти поточні економічні проблеми з огляду на останні тенденції в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, людських ресурсів, управління коштами та бізнес-систем. У цьому курсі CPE ви дізнаєтесь про передові теми в галузі управлінського обліку та фінансів, а також отримаєте корисні поради та практичні настанови, які можна застосувати негайно.

 • Визначте поточні проблеми, які впливають на фінансову стабільність вашої організації.
 • Визначте основні тенденції бухгалтерського обліку, корпоративних фінансів, управління засобами та бізнес-систем.
 • Пригадайте ключові аспекти правила 80/20 та зрозумійте, як його застосовувати.
 • Визначте найкращі практики управління оборотним капіталом.
 • Використовуйте нові інструменти для бізнес-планування, прогнозування, планування бюджету та звітування.

 

ЗАПИСАТИСЯ НА КУРС

Я згоден з умовами обробки моїх персональних даних і політикою конфіденційності.